Verzuim melden

ANKO Verzuimpakket (ANKOVerzuim.nl)

Heb je het ANKO Verzuimpakket (ziekteverzuimverzekering en arbodienst) bij ANKO Verzekeringsdienst lopen? Dan wordt de arbodienstverlening uitgevoerd door arbodienst Richting. 

MEDEWERKER ZIEK MELDEN 
Je kunt gemakkelijk en snel de ziekmelding via het online verzuimportaal XpertSuite van Richting doorgeven. 
HOE WERKT HET?
 • Je ontvangt inloggegevens van Richting waarmee je kunt inloggen in het verzuimportaal.
 • Geef de ziekmelding binnen 2 dagen door via het verzuimportaal van arbodienst Richting.
 • Vanaf het moment van ziekmelding in dit systeem, gaat de wachttijd van de ziekteverzuimverzekering in*.
 • Als je de ziekmelding doorgeeft aan Richting, krijgt ANKO Verzekeringsdienst hier automatisch bericht van.
 • De uitkering van de ziekteverzuimverzekering wordt dan maandelijks achteraf automatisch aan je overgemaakt (inclusief een uitkeringsspecificatie).

* Als de ziekmelding later wordt doorgegeven, dan wordt de wachttijd van de verzekering langer. 

Ziekteverzuimverzekering

Heb je enkel een ziekteverzuimverzekering zonder arbodienst bij ANKO Verzekeringsdienst lopen? Dan kun je bij ons de declaratie indienen. 

HOE KUN JE EEN DECLARATIE INDIENEN?
 • Download het declaratieformulier. 
  Formulier downloaden »
 • Vul het declaratieformulier binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig in.
 • Stuur loonstroken van de betreffende werknemer(ster)s over de gehele periode als bijlage mee.
 • Voeg een kopie van de arborapportage toe. Stuur alleen een overzicht van de arbeidsongeschiktheid over de betreffende periode. Stuur geen inhoudelijke, medische stukken of informatie over verzuimbegeleiding mee*.
 • BSN-nummers moeten op alle documenten niet zichtbaar worden gemaakt (wegstrepen of aflakken*).
 • Stuur het formulier ondertekend per mail of per post naar ANKO Verzekeringsdienst op. 

* Wij mogen volgens de privacywet (AVG) geen persoonsgegevens ontvangen. Voorkom dat we deze gegevens ontvangen, zodat we de declaraties snel in behandeling kunnen nemen.