Bekijk onze samen risico bewust whitepaper!

De verzekeringsmarkt is aan het veranderen en dit heeft impact op ondernemend Nederland. Daarnaast brengt het coronavirus nieuwe uitdagingen met zich mee. Dit whitepaper (van Schouten Zekerheid, waar ANKO Verzekeringsdienst onderdeel van is) gaat in op de gevolgen van de veranderende verzekeringsmarkt voor je organisatie, zoals premiestijgingen en verminderde dekkingen. Welke stappen kun je samen met ons nemen om de impact te beperken? En welke preventieve maatregelen dragen bij aan het beheersbaar maken én houden van jouw risico’s? Dit whitepaper geeft op die vragen een antwoord.