Open menu

ANKO Verzekeringsdienst

Wij helpen je graag!
Vragen of meer informatie? Bel ons 010 - 288 44 80

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als jij bestuurder wordt bij een BV, gaan je gedachten vooral uit naar de wijze waarop je die functie gaat vervullen. Je zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die je loopt. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat jij als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Onbehoorlijk bestuur

Op de een of andere manier zal een aansprakelijkstelling te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van jouw taak als bestuurder. Het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht blijkt in de praktijk ook een belangrijke oorzaak van  persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames geven hiertoe aanleiding. Daarnaast worden veel  aansprakelijkheidsclaims tegen bestuurders ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap.

Persoonlijk aansprakelijk

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat jij als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van jezelf of jouw medebestuurders. De aansprakelijkheid van commissarissen is afgeleid van die van de bestuurders. Pas wanneer (kennelijk) onbehoorlijk bestuur is vastgesteld, wordt een onderzoek ingesteld naar commissarissen.

Intern en extern

Bestuurders en commissarissen hebben te maken met:

Interne aansprakelijkheid
Indien jij als bestuurder of commissaris tekortschiet in de vervulling van je taak, kan het bedrijf zelf jou aansprakelijk stellen.

Externe aansprakelijkheid
Indien je onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de belastingdienst of je werknemers, kun je door hen aansprakelijk gesteld worden.

Grote financiële schade

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Ben je als bestuurder onverzekerd, dan draai jij persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten. Dit gaat ten koste van jouw prive-vermogen. 
Deze vermogensschade is niet gedekt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze dekt immers alleen de aanspraken voor materiele en personenschade. Het afsluiten van een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering is daarom een belangrijke overweging.

                                 

Premie berekenen

Wil je direct weten wat het je gaat kosten? Bereken hier je premie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten via 010 - 288 44 80 of stuur ze een e-mail.